ASOCIAŢIA


BISTRIŢA

Str. Ghinzii nr.178A
jud. Bistriţa-Năsăud
tel. 0744-603355
e-mail:ascendentbn@yahoo.com

ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE

Activități 2017 - 2018

 • Participare la programul “Școala Altfel” în unități de învățământ din județul Bistrița-Năsăud
 • Program de educație pentru sănătatea orală la CSEI nr 1. Bistrița, cu sprijin financiar din partea firmei “Gramatica GmbH”
 • Participarea la evenimente în parteneriate locale:
  - Forumul ONG Bistrița;
  - Seminarul “Schimbări climatice, schimbări în educație”;
  - Activități de promovare a protecției mediului;
  - Activități de educație pentru sănătatea sexuală și a reproducerii;
  - Sesiuni de formare în proiectul “RePaS – Responsabilitate și Parteneriat pentru Sănătate” inițiat de Asociația Româna pentru Promovarea Sănătății.

* Parteneriat in proiectul ”Al treilea spatiu al democratiei active”
septembrie 2015 – martie 2016
- derulat de Fundatia Progress

* Proiectul ”Tabăra de educaţie interculturală”
5 iunie – 25 septembrie 2016

1. Scop si obiective:
Scop: Cresterea nivelului de cultura a cetatenilor judetului si a nivelului de incluziune socio-culturala a minoritatilor etnice din judetul Bistrita Nasaud
Obiectiv general: Cresterea nivelului de cultură a cetătenilor prin cunoastere si acceptare a diferentelor culturale, a istoriei si a traditiilor din patru comunitati multietnice din judetul Bistrita Nasaud.
Obiective specifice:
1. Cresterea cu 20% a nivelului de cunoastere al elevilor privind istoria si cultura etniilor care convietuiesc in cele patru comunitati (evaluare inainte si post- interventie, pe baza chestionarelor);
2. Dezvoltarea atitudinilor pozitive ale elevilor privind comunicarea si relationarea in grupuri cu o diversitate etnica si culturala;
3. Dezvoltarea abilitatilor elevilor de interactiune si cooperare (activitati impreuna) in grupuri cu o diversitate etnica si culturala.
 
2. Grup tinta:
Beneficiarii directi ai proiectului:
- 24 de elevi de gimnaziu si 4 cadre didactice din 4 unitati de invatamant din judet (Viisoara, Budacu de Sus, Lechinta si Teaca), din care 12 elevi romi si 12 elevi de alte etnii;
- 2 elevi, voluntari ai asociatiei Ascendent.
Beneficiarii indirecti:
- elevii si cadrele didactice din cele 4 unitati de invatamant;
- familiile si grupurile de apartenenta ale beneficiarilor directi;
- comunitatile locale, in ansamblu.
 
3. Motivatia si rezumatul proiectului:
   Proiectul raspunde nevoii de crestere a nivelului de cunoastere a specificului cultural al diferitelor etnii conlocuitoare, prin valorizarea si promovarea identitatii culturale. Educatia interculturala sta la baza intercunoasterii, acceptarii si respectarii identitatii culturale, ca alternativa la simpla toleranta sau la discriminarea si segregarea etnica sau culturala.
   Proiectul nostru urmareste stimularea si constientizarea cetatenilor din patru localitati multietnice privind importanta cunosterii istoriei, a culturii si traditiilor diferitelor etnii, cu accent pe promovarea culturii moderne. In acelasi timp, proiectul propus urmareste continuarea activitatilor initiate in cadrul priectului „Sprijinirea activitatilor de comunicare destinate combaterii discriminarii si sterotipurilor fata de popuatia de etnie roma si sprijinirea initiativelor voluntare care promooveaza invatarea reciproca si infratirea intre autoritatile publice locale si regionale cu privire la integrarea romilor in intreaga Uniune Europeana”, denumit generic ”Pentru romi, cu romi”, in care Consiliul Judetean si reprezentanti ai Grupului de Lucru Mixt pentru Romi au fost implicati.
   Principalele activitati incluse in proiect sunt:
       - Formarea si consolidarea echipei proiectului si atragerea de noi parteneri;
       - Selectia participantilor la tabara;
       - Pregatirea si desfasurarea taberei de educatie interculturala: program, teme, tehnici, responsabili de desfasurare;
       - Asigurarea unor materiale consumabile si educative pentru activitatile din tabara;
       - Realizarea unei brosuri in format digital, cuprinzand aspecte relevante din programul taberei;
       - Monitorizare si evaluare finala, diseminarea exemplelor de bune practici si a “povestii de succes”, care ar putea fi preluate la nivel local/ judetean si continuate (sustinute) in viitor.
 
4. Durata derularii proiectului: 5 iunie - 25 septembrie 2016
 
5. Parteneri in proiect:
Asociatia Ascendent (initiator); Directia de Sanatate Publica (DSP); Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ), Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)
Proiect cofinantat de Consiliul Judetean Bistrita Nasaud 

* Proiectul ”AVATAR NONVIOLENTA” - campanie de promovare a atitudinilor si comportamentelor nonviolente in mediul scolar
5 iunie – 5 decembrie 2015

Obiectiv general: Promovarea atitudinilor şi comportamentelor nonviolente în mediul şcolar, în judeţul Bistriţa Năsăud.
 
Beneficiari: 20 de elevi de liceu şi şcoala postliceală din Bistriţa; 10 cadre didactice/ diriginţi, profesori de religie, psihologi din judeţ; 200 de elevi din şcoli gimnaziale, licee şi grupuri şcolare din mediul urban şi rural; 30 de părinţi; 10 reprezentanţi ai mass-media locală; familiile de provenienţă a beneficiarilor direcţi: aprox. 100 de persoane; comunitatea locală.
 
Parteneri în proiect: Asociaţia Ascendent (iniţiator); Direcţia de Sănătate Publică (DSP); Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ), Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) şi Liceul Teoretic Sanitar (LTS) Bistriţa. Proiect cofinanţat de Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud.<
 
Motivaţia şi rezumatul proiectului:
‭   VIOLENŢA ESTE RECUNOSCUTĂ CA O IMPORTANTĂ PROBLEMĂ SOCIALĂ, CU IMPLICAŢII ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE ŞI A BUNĂSTĂRII INDIVIDUALE ŞI COMUNITARE. Violenţa şcolară este doar una dintre manifestările violenţei cotidiene, iar mobilizarea şi preocuparea faţă de violenţa în şcoli este un obiectiv politic la nivel naţional şi internaţional.
   Conform UNICEF, violenţa în şcoală este „orice formă de manifestare a unor comportamente precum: exprimare inadecvată sau jignitoare; bruscare, împingere, lovire, rănire; comportamente care intră sub incidenţa legii (viol, consum/ comercializare de droguri, vandalism, furt); ofensa adusă statutului/ autorităţii cadrului didactic; comportamentul şcolar neadecvat (care contravine regulamentului şcolar în vigoare)”. Un studiu publicat de UNICEF în luna septembrie 2014, „Ascuns la Vedere - o analiză statistică a violenţei asupra copiilor”, evidentiaza amploarea abuzului fizic, sexual şi emoţional la care sunt supuşi copiii în toată lumea si „declara” România (alaturi de Letonia) “campioane” ale violenţei în şcoli, având cei mai violenți elevi cu vârste cuprinse între 11 şi 15 ani, dintre toate statele lumii civilizate.
   În Raportul Naţional de Sănătate a Copiilor şi Tinerilor din România (2012), ţara noastră se situează pe locul 8 (într-un şir de 37 de state) în ordinea descrescătoare a frecvenţei elevilor de 11 ani care s-au bătut cel puţin de trei ori în ultimele 12 luni şi pe locul 12 în cazul elevilor de 15 ani care declară acest comportament.
   În judeţul Bistriţa Năsăud, conform datelor înregistrate la Inspectoratul de Poliţie Judeţean, numărul faptelor antisociale petrecute în şcoli, precum şi numărul elevilor-victime ale infracţiunilor, au înregistrat o scădere în perioada 2012 – 2014. Începând cu luna ianuarie 2015, situaţia s-a schimbat, numărul faptelor de natură penală sesizate în şcoli fiind în creştere într-o proporţie îngrijorătoare (infracţionalitatea şcolară sesizată a crescut cu 233%). În acelaşi timp, în cadrul programului de Evaluare a Stării de Sănătate a Copiilor şi Tinerilor, Direcţia de Sănătate Publică a înregistrat date care confirmă magnitudinea şi gravitatea violenţei în rândul elevilor din judeţ (aproape o treime dintre elevii de liceu au declarat că „au fost ameninţaţi sau răniţi la şcoală”). De asemenea, la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean s-a raportat în anul şcolar 2014 – 2015 un număr de 1694 acte de violenţă.
   În acest context, am considerat importantă cunoaşterea şi conştientizarea situaţiei pe plan local şi elaborarea unor modalităţi de intervenţie pentru diminuarea acestui fenomen. Deşi există o „Zi Internaţională pentru nonviolenţă în şcoli” (30 ianuarie), educaţia pentru armonie, toleranţă, solidaritate, respect pentru drepturile omului, nonviolenţă şi pace ar trebui sa fie o preocupare de fiecare zi, iar pentru aceasta, propunem o campanie de promovare a atitudinilor şi comportamentelor nonviolente în mediul şcolar. Principalele activităti incluse în proiect sunt:
   - Formarea şi consolidarea echipei şi mediatizarea proiectului;
   - Realizarea unui studiu privind nevoile pe plan local/ identificarea principalilor factori favorizanţi la nivelul grupului ţintă;
   - Realizarea unui atelier de lucru cu elevi de liceu şi şcoala postliceală din Bistriţa, având ca scop creşterea nivelului de informare privind cauzele şi efectele violenţei şi identificarea unor modalităţi eficiente de intervenţie;
   - Realizarea şi achiziţionarea unor echipamente şi materiale educative şi promoţionale (un KIT „Avatar Nonviolenta” destinat cadrelor didactice; o agendă - jurnal pentru elevi);
   - Campania IEC (informare –educaţie – comunicare) în unităţi de învăţământ din Bistriţa şi alte 4 localităţi urbane şi rurale din judeţ;
   - Activităţi în afara şcolii cu prilejul unor „Zile Mondiale” semnificative (activităţi de animaţie socio-educativă, campanie în mass-media locală);
   - Monitorizare şi evaluare finală şi diseminarea exemplelor de bune practici, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor, ONG-urilor şi mass-media locală.

* Parteneriat în proiectul ”Împreună pentru sănătatea sânului”
august 2013 – iulie 2015

Proiectul este derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS) cu cofinanţare printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Asociaţia Ascendent a aderat în martie 2013 la reţeaua „Împreună pentru sănătatea sânului”, a participat la activităţile reţelei şi se implică în activităţi pe plan local: evaluarea nevoilor/ profilul comunităţii; formarea facilitatorilor şi derularea unor sesiuni informative/ de conştientizare şi educare privind depistarea precoce a cancerului de sân în comunitaţi rurale.
Click aici pentru mai multe informaţii

* Proiectul ”Ascendent şi Nonformal la C.S.E.I. Nr. 1 Bistriţa”
10 aprilie – 10 noiembrie 2014

Obiectiv general: Creşterea accesului copiilor şi tinerilor de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă (CSEI) Nr.1 la educaţie pentru un stil de viaţă sănătos.
 
Grup ţintă: 130 de copii şi tineri cu cerinţe educative speciale (CES) cu vârste între 6 şi 18 ani de la C.S.E.I. Nr. 1 din Bistriţa, 15 elevi de la şcolile postliceale sanitare din Bistriţa; 30 de părinţi; 12 cadre didactice, medicale şi de asistenţă socială; familiile de apartenenţă ale copiilor şi tinerilor cu cerinţe educative speciale (CES); comunitatea locală.
 
Parteneri în proiect: Asociaţia Ascendent (iniţiator); Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă (CSEI) nr. 1 Bistriţa; Direcţia de Sănătate Publică; Liceul Teoretic Sanitar şi Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila”.
 
Proiectul este cofinanţat de Primăria Municipiului Bistriţa.

Proiectul în imagini...

* Proiectul ”Să ne cunoaştem judeţul prin plantele tămăduitoare”
1 iunie – 30 noiembrie 2014

Obiectiv general: Promovarea sănătăţii prin cunoaşterea şi utilizarea plantelor aromatice şi medicinale din judeţ.
 
Grup ţintă: 10 copii şi tineri formaţi ca voluntari, implicaţi în toate fazele proiectului; aprox. 200 de elevi din judeţ.
 
Parteneri în proiect: Asociaţia Ascendent (iniţiator); Direcţia de Sănătate Publică; Liceul Teoretic Sanitar.
 
Proiectul este cofinanţat de Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud.

Proiectul în imagini...

* Proiectul ”Planificare familială vs. copii care nasc copii”
15 iunie – 15 decembrie 2014

Obiectiv general: Creşterea gradului de informare şi educare a tinerilor (inclusiv a unor grupuri defavorizate) privind planificarea familială şi prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală.
 
Grup ţintă: 15 asistenţi medicali comunitari; aprox. 200 de adolescenţi şi tineri din mediul urban şi rural.
 
Parteneri în proiect: Asociaţia Ascendent (iniţiator); Direcţia de Sănătate Publică; Centru Judeţean de Planificare Familială (CJPF); Liceul Teoretic Sanitar şi Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila”.
 
Proiectul este cofinanţat de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Proiectul în imagini...

* Proiectul ”Viaţa la 16 ani – distracţie şi responsabilitate”
15 iulie – 15 noiembrie 2014

Obiectiv general: Creşterea accesului la educaţie pentru sănătatea sexuală şi reproductivă a tinerilor, inclusiv a unor grupuri defavorizate, din judeţul Bistriţa-Năsăud.
 
Grup ţintă: 15 elevi de scoală postliceală sanitară; aprox. 300 de tineri cu vârsta între 14-35 ani din mediul urban, periurban şi rural; 5 cadre didactice.
 
Parteneri în proiect: Asociaţia Ascendent (iniţiator); Direcţia de Sănătate Publică; Centru Judeţean de Planificare Familială (CJPF); Liceul Teoretic Sanitar şi Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila.
 
Proiectul este cofinanţat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bistriţa-Năsăud.

* Proiectul ”LENS - Laborator de Educaţie Nonformală pentru Sănătate”
23 mai – 29 noiembrie 2013

Obiectiv general: Dezvoltarea şi diversificarea ofertei educaţionale pe plan local pentru un stil de viaţă sănătos.
 
Obiective specifice:
1. Formarea şi implicarea unui grup de 20 copii şi tineri în activităţi de educaţie nonformală pentru un stil de viaţă sănătos;
2. Creşterea cu 10% a abilităţilor şi deprinderilor copiilor şi tinerilor din grupul ţintă pentru un stil de viaţă sănătos;
3. Creşterea cu 10% a practicării sportului pentru sănătate/ sportul pentru toţi;
4. Realizarea unei culegeri "LENS" de tehnici şi metode de educaţie nonformală pentru un stil de viaţă sănătos.
 
Grup ţintă: 20 de elevi de liceu şi şcoală sanitară postlicelă, 600 de copii şi tineri cu vârste între 5 şi 18 ani din Bistriţa (inclusiv din unităţile de învăţământ special); 30 de părinţi; 10 cadre didactice şi personal educativ; 4 specialişti/ reprezentanţi ai partenerilor.
 
Rezumatul proiectului: În condiţiile în care copiii şi adolescenţii de azi tind să fie mai bolnavi decât părinţii lor, educaţia pentru sănătate este un instrument eficient în păstrarea şi promovarea sănătăţii, dacă este adaptată nevoilor şi dacă este atractivă. Proiectul nostru are la bază modificarea "lentilelor" prin care este privită (şi realizată practic) educaţia pentru sănătate pe plan local. Noile "LENS" (lentile) vor fi rezultatul unui laborator de educaţie nonformală pentru sănătate, în care vor "lucra" profesionişti şi tineri creativi.
Principalele activităţi incluse în proiect:
     Pregătirea echipei, selecţia participanţilor şi a metodelor de lucru, programarea şi mediatizarea activităţilor;
    Realizarea unui studiu privind cunoştinţele, atitudinile şi comportamentele copiilor şi adolescenţilor privind stilul de viaţă sănătos;
    Formarea a 20 de voluntari şi antrenarea lor în activităţi de educaţie nonformală pentru un stil de viaţă sănătos/ voluntariat "tineri pentru tineri". Vor fi exersate tehnici de peer-education (educaţie de la egal la egal), adaptate fiecărui grup ţintă (inclusiv pentru copiii şi adolescenţii din cartierele mărginaşe, de etnie romă, din învăţământul special sau care au părinţi plecaţi în străinătate);
    Elaborarea şi multiplicarea unor materiale didactice - suport pentru activităţile educative (CD-uri cu culegerea de tehnici "LENS", jocul "Memory" tematic, jocul de cuvinte "Labirintul Sănătăţii"; planşe de colorat; Agende - jurnal A6 "Stilul meu de viaţă" (cu includerea unui "grafic al activităţilor fizice" şi "calculatorul de calorii");
    Laboratorul de Educaţie Nonformală ("LENS"): elaborarea şi exersarea unor tehnici şi metode de educaţie nonformală inedite, creative şi participative. Noile tehnici vor fi elaborate în cadrul unor intâlniri de lucru la sediul asociaţiei şi al partenerilor şi chiar în zone de agrement/ frecventate de copii şi tineri. Cele mai eficente şi atractive tehnci şi metode de educaţie nonformală pentru un stil de viaţă săntos vor fi selectate într-o culegere (în format digital);
    Activităţi în cadrul Zilelor din Calendarul Sănătăţii: în timpul anului şcolar şi pe perioada vacanţei de vară (ex. la Ştrandul municipal Codrişor, Pădurea Schullerwald, pe pietonal, etc) vor fi puse în scenă activităţi "LENS" (ex. jocuri de rol, animaţie socio-culturală, jocuri şi concursuri de mişcare, flashmob, măsurarea tensiunii arteriale, etc);
    Activităţi de recreere şi sportive în aer liber şi organizarea de concursuri sportive între cartiere/şcoli/familii (gen "Family Olympics") şi cupa "450 de ani de la sfinţirea Bisericii Evanghelice" (la tenis de masă, dans, etc - în funcţie de opţiunile participanţilor);
    Activităţi de educaţie nonformală în unităţile de învăţământ: echipe de câte 4-5 voluntari şi 1 specialist adult vor realiza întâlniri interactive cu grupuri de copii şi adolescenţi. Vor fi utilizate tehnici interactive şi participative, jocuri şi concursuri, întâlini cu părinţii pe teme legate de stilul de viaţă (în special alimentaţie, mişcare fizică, igiena personală/ igiena oro-dentară, prevenirea accidentelor);
    Campania de strângere de idei (CSI): un "laborator mobil" de activităţi de educaţie nonformală cu prilejul Zilei Educaţiei Nonformale (ZEN) - 28 septembrie. Scop: identificarea de noi tehnici de educaţie nonformală pentru culegerea "LENS";
    Încheierea de noi parteneriate şi crearea unei reţele networking de promotori ai "LENS" (reţea pe internet).
   Monitorizare şi evaluare de etapă şi finală, cu realizarea unei publicaţii electronice "LENS" - care va prezenta cele mai relevante momente din cursul activităţilor din proiect şi premierea celor mai activi voluntari.
 
Parteneri în proiect: Asociaţia Ascendent (iniţiator); Direcţia de Sănătate Publică; Liceul Teoretic Sanitar; Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret; Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi.
 
Proiectul este cofinanţat de Primăria Municipiului Bistriţa.
 
Informaţii şi înscrieri pentru participarea la activităţi:
e-mail ascendentbn@yahoo.com; tel. 0744 603355

Proiectul în imagini...

* Proiectul ”Biblioteca studentului”
10 august - 15 septembrie 2013

Obiectiv general: Dezvoltarea unei biblioteci în format electronic în funcţie de nevoile identificate în rândul studenţilor din Bistriţa
 
Obiective specifice:
Creşterea nivelului de informare pentru un număr de 450 de studenţi cu privire la posibilităţile de învăţare specifice nevoilor lor.
Dezvoltarea abilităţilor personale în domeniul managementului de proiect în vederea creşterii capacităţii de încadrare profesională pentru un număr de 5 studenţi voluntari în cadrul proiectului.
Facilitarea creării de reţele sociale între studenţii cu preocupări comune în vederea sprijinului reciproc în încadrarea şi dezvoltarea personală şi profesională.
 
Grup ţintă: 5 studenţi care vor participa în mod direct în toate activităţile proiectului; extensiile universitare din judeţul Bistriţa-Năsăud - prin intermediul studenţilor participanţi în proiect; aprox. 450 de beneficiari indirecţi care vor intra în contact cu participanţii din proiect şi materialele realizate.
 
Rezumatul proiectului: Proiectul "Biblioteca studentului" a fost scris plecând de la o nevoie identificată în rândul studenţilor din judeţul Bistriţa-Năsăud ce urmează cursurile unei extensii universitare. În judeţul Bistriţa-Năsăud nu funcţionează nicio universitate ci doar extensii universitare ceea ce înseamnă că pentru toate materialele didactice şi cărţile importante pentru student acesta trebuie să meargă în alt centru universitar - lucru care crează un dezavantaj în procesul de învăţare a studenţilor din judeţul nostru faţă de studenţii din judeţele învecinate.
     "Biblioteca studentului" a început printr-un studiu în rândul studenţilor pentru a identifica lecturile cele mai importante pentru aceştia. Apoi au fost achiziţionate echipamente şi cărţi disponibile în format electronic.
În ultima etapă a proiectului au avut loc întâlniri pentru de popularizare si prezentare a modului de funcţionare a bibliotecii în format electronic.
 
Parteneri în proiect: Asociaţia Ascendent (iniţiator); Asociaţia Proactiv Bistriţa; Asociaţia pentru Integrarea Socio-Profesională a Persoanelor cu Dizabilităţi Bistriţa.
 
Proiectul este cofinanţat de Primăria Municipiului Bistriţa.

* Proiectul ”Sanitarii Pricepuţi - un model de educaţie nonformală pentru sănătatea comunităţii”
15 august - 30 noiembrie 2013

Obiectiv general: Creşterea accesului elevilor din cercurile "Sanitarii pricepuţi" din liceele şi şcolile gimnaziale din judeţ la educaţie nonformală pentru sănătate şi prim ajutor nemedical.
 
Obiective specifice:
1. Actualizarea şi diversificarea metodelor de educaţie pentru sănătate şi prim ajutor nemedical din cadrul concursului "Sanitarii pricepuţi";
2. Creşterea nivelului de informare a 20 de cadre didactice implicate în educaţia pentru sănătate şi prim ajutor nemedical;
3. Promovarea învăţământului sanitar postliceal din Bistriţa.
 
Grup ţintă: 20 de cadre didactice implicate în pregătirea elevilor din cercurile "Sanitarii pricepuţi"; 10 elevi de liceu şi scoală sanitară postlicelă; 150 de elevi din liceele şi şcolile gimnaziale din Bistriţa, Beclean, Năsăud şi Sângeorz Băi; 20 de reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor locale cu atribuţii în domeniul educaţiei pentru sănătate şi prim ajutor; populaţia generală din judeţ.
 
Rezumatul proiectului: Concursul pentru sănătate şi prim ajutor "Sanitarii Pricepuţi" a "apărut pe lume" în şcolile din România, în anul 1962, cu scopul de a pregăti elevii de gimnaziu şi liceu în acordarea primului ajutor premedical. Conform regulamentului actual, concursul este organizat de Societatea Naţională de Cruce Roşie, împreună cu Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. În prezent, în judeţul nostru, iniţiator şi principal organizator este Societatea Română de Cruce Roşie, cu implicarea (uneori formală) a trei instituţii publice judeţene: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie.
   După 50 de ani, concursul Sanitarii Pricepuţi nu are doar acelaşi nume, ci şi aproape aceeaşi "înfăţişare". E bine că ceva bun dinainte de '89 continuă, dar este necesar ca atât pregătirea elevilor, cât şi desfăşurarea concursului să fie aduse mai aproape de "zilele noastre", prin actualizarea tematicii şi a bibliografiei, formarea cadrelor didactice implicate, diversificarea metodelor de învăţare şi evaluare, atragerea mai multor parteneri instituţionali şi o mai mare susţinere şi recunoaştere din partea comunităţilor locale - beneficiarii finali ai creşteriişanselor la păstrarea şi redobândirea sănătăţii. În lipsa acestor "updatări" la nivel naţional, propunem un proiect pilot în judeţ, ce vizează creşterea calităţii procesului instructiv-educativ prin utilizarea metodelor de educaţie nonformală.
 
Principalele activităţi incluse în proiect sunt:
   - Realizarea unui studiu privind nevoile unităţilor de învăţământ pentru pregătirea elevilor din cercurile "Sanitarii pricepuţi"; Identificarea şi antrenarea unor noi susţinători ai programului de educaţie nonformală pentru sănătate şi prim ajutor nemedical;
   - Actualizarea şi uniformizarea bibliografiei şi a baremurilor în pregătirea şi evaluarea elevilor; Elaborarea, achiziţionarea şi multiplicarea unor materiale didactice;
   - 20 de cadre didactice vor participa la o întâlnire metodologică, având ca scop actualizarea cunoştinţelor, unificarea bibliografiei şi a baremurilor pentru concursul "Sanitarii Pricepuţi" şi exersarea unor tehnici de educaţie nonformală. Cadrele didactice vor fi antrenate în elaborarea şi actualizarea unor materiale didactice;
   - "Minicaravana Sanitarii Pricepuţi" cu scopul de a promova activităţile de educaţie nonformală pentru sănătate şi prim ajutor în unităţi de învăţământ din Bistriţa;
   - În ultima etapă a proiectului, se va realiza evaluarea finală cu mediatizarea rezultatelor şi stabilirea modalităţilor concrete de susţinere a activităţilor, prin implicarea partenerilor şi a instituţiilor cu responsabilităţi în educaţia pentru sănătate şi prim ajutor.
 
Parteneri în proiect: Asociaţia Ascendent (iniţiator); Societatea Naţională de Cruce Roşie - Filiala BN; Direcţia de Sănătate Publică; Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie.
 
Proiectul este cofinanţat de Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud.

* Proiectul ”Anul European al Cetăţenilor - un nou start în medierea sanitară din judeţul Bistriţa Năsăud”
15 august - 30 noiembrie 2013

Obiectiv general: Creşterea accesului populaţiei de etnie roma din judeţul Bistriţa Năsăud la servicii de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate.
 
Obiective specifice:
- Dezvoltarea abilităţilor profesionale ale celor 9 mediatoare sanitare angajate în judeţul Bistriţa Năsăud în domeniul promovării sănătăţii; - Creşterea nivelului de informare şi educaţie a grupului ţintă privind stilul de viaţă sănătos şi măsurile de igienă (personală, alimentară, a mediului, etc).
 
Grup ţintă:
Beneficiarii direcţi ai proiectului:
9 mediatoare sanitare; 10 tineri voluntari ai asociaţiei şi elevi ai Liceului Teoretic Sanitar; aprox. 100 de persoane de etnie roma din cele 9 comunităţi bistriţene;
Beneficiarii indirecţi: familiile de provenienßă a beneficiarilor direcţi: aprox. 150 de persoane; comunităţile locale, în ansamblu.
 
Rezumatul proiectului: Proiectul nostru urmăreşte eficientizarea activităţilor de mediere sanitară, prin activităţi de formare profesională a mediatoarelor sanitare, prin asigurarea suportului pentru activităţi educative în comunităţi şi prin îmbunătăţirea comunicării şi interacţiunii între diferiţii actori locali şi judeţeni cu rol în păstrarea şi promovarea sănătăţii populaţiei de etnie roma. Prin implicarea comunităţilor de romi, a profesioniştilor din domeniul medico-sanitar şi a grupului de voluntari, se ating obiectivele "Anului European al Cetăţenilor" şi ale Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor de etnie roma.
Principalele activităţi incluse în proiect sunt:
- Realizarea unui studiu privind cunoştinţele şi practicile populaţiei de etnie roma şi nivelul implicării actorilor comunitari în identificarea şi rezolvarea unor probleme de sănătate;
- Formarea profesională a mediatoarelor sanitare prin organizarea unui atelier-curs de dezvoltare a competenţelor în promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate a copiilor şi tinerilor;
- Realizarea unor întâlniri de lucru şi activităţi de educaţie pentru sănătate în comunităţi. Vor fi utilizate tehnici interactive şi participative, jocuri şi concursuri pe teme legate de stilul de viaţă sănătos şi responsabil (în special alimentaţie, igiena personală / igiena orodentară, prevenirea accidentelor, planificare familială şi educaţie parentală);
- Monitorizare şi evaluare de etapă şi finală, cu evidenţierea şi diseminarea exemplelor de bune practici la nivelul altor comunităţi din judeţ.
 
Parteneri în proiect: Asociaţia Ascendent (iniţiator); Direcţia de Sănătate Publică; Instituţia Prefectului - Biroul Judeţean pentru Romi şi Liceul Teoretic Sanitar, Bistriţa.
 
Proiectul este cofinanţat de Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud.

* Proiectul ”GO UP-Campanie de consiliere profesională a tinerilor din Bistriţa”
15 aprilie – 30 septembrie 2012

Obiectiv general: Creşterea nivelului de cunoştinţe, abiltăţi şi competenţe pentru un număr de 500 de elevi din municipiul Bistriţa în vederea încadrării profesionale.
 
Beneficiari: 1600 de tineri din Bistriţa (1000 de elevi, alţi 600 de tineri), 30 de profesori din unităţile de învăţământ din municipiul Bistriţa; 5 extensii universitare din municipiul Bistriţa; 5 reprezentaţi ai partenerilor; comunitatea bistriţeană.
 
Parteneri în proiect: Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud; Inspectoratul Şcolar Bistriţa-Năsăud; Asociaţia InAction Bistriţa; Asociaţia Progress Bistriţa.
 
Proiect cofinanţat de Primăria Municipiului Bistriţa.

* Proiectul ”Mediu plus sau minus Sănătate”
10 aprilie - 29 noiembrie 2012

Scop: Antrenarea populaţiei, în special a grupelor de vârstă adultă, şi a principalilor actori comunitari în identificarea de soluţii pentru un stil de viaţă sănătos şi responsabil faţă de mediu.
 
Beneficiari: 30 de elevi şi studenţi de la cele 3 şcoli sanitare postliceale din Bistriţa; 10 cadre didactice; 10 reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor locale cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului; 500 elevi din scolile bistriţene; 200 adulţi/ persoane angajate în unităţi industriale din Bistriţa; populaţia generală.
 
Parteneri în proiect: Direcţia de Sănătate Publică; Grupul Şcolar Sanitar Bistriţa; Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila"; Harta Verde România.
 
Proiect cofinanţat de Primăria Municipiului Bistriţa.

* Proiectul ”Voluntariat şi responsabilitate socială pentru sănătatea tinerilor bistriţeni” – 15 iulie - 15 noiembrie 2011

Scop: Implicarea tinerilor în activităţi de voluntariat "tineri pentru tineri", bazate pe responsabilitate socială şi parteneriate locale.
 
Beneficiari: 280 de copii si tineri din 7 localitati rurale din judetul Bistrita Nasaud; reprezentantii comunitatilor locale.
 
Proiect sprijinit financiar de Direcţia Judeţeană pentru Spot şi Tineret Bistriţa Năsăud si "Colgate - Palmolive" România

* Proiectul ”Formula ASS - Alimentaţie Sănătoasă şi Sport” – octombrie 2010 – iunie 2013

Scop: Adoptarea unor comportamente sănătoase privind alimentaţia şi mişcarea fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor din municipiul Bistriţa, cartierul Unirea şi comuna Dumitriţa.
 
Beneficiari: 400 copii şi adolescenţi din Bistriţa şi Dumitriţa; 125 copii şi adolescenţi din Centrul Şcolar "Lacrima"; 125 de tineri din Bistriţa.
 
Proiect cofinantat de Guvernul Norvegiei prin intermediul Ministerului Sănătăţii din România.

* Parteneri în proiectul  ”Tineri voluntari pentru bunici solitari” – iniţiat de Clubul Lions Bistriţa: 7 aprilie - 25 noiembrie 2011

Scop: Dezvoltarea voluntariatului şi implicarea civică a tinerilor bistriţeni în activităţi intergeneraţionale.
 
Beneficiari: 200 de elevi din municipiul Bistriţa; 60 de vârstnici din municipiul Bistriţa; 20 cadre didactice, personal medical şi de asistenţă socială a vârstnicilor, reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor locale.
 
Proiect sprijinit financiar de Primăria Municipiului Bistriţa.

* Parteneri în proiectul  ”Interfaţă între biodiversitatea din municipiul Bistriţa şi comunitatea locală” – iniţiat de asociaţia "Harta Verde": 10 aprilie - 20 decembrie 2011

Scop: Promovarea acţiunilor de conservare a diversităţii naturale a faunei, florei şi habitatelor din municipiul Bistriţa.
 
Beneficiari: personal didactic, elevi şi studenţi; factori locali de decizie, instituţii ăi ONG-uri locale; publicul general interesat de natură/ mediu.
 
Proiect sprijinit financiar de Primăria Municipiului Bistriţa.

 ”Alte activităţi”

Participarea la activităţi şi evenimente locale în cadrul Anului European al Voluntariatului:
 
"Târgul Antreprenor Junior", organizat de Centrul Europe Direct Bistriţa în data de 1 octombrie 2011 - Mulţumiri pentru premiul pe care ni l-au acordat -:)
 
"Gala premiilor ONG Bistriţa Năsăud" organizată de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bistriţa Năsăud.

* Proiectul ”Educaţie pentru o sănătate mai bună” – 15 august–25 octombrie 2010

Scop: Creşterea accesului la educaţie nonformală în domeniul promovării sănătăţii adolescenţilor şi tinerilor din Bistriţa şi localităţile componente.
 
Beneficiari: 31 elevi şi studenţi din Bistriţa; alţi aprox. 300 de adolescenţi şi tineri din învăţământul seral (de la Grupurile Şcolare "Forestier" şi "Agricol") şi special (S.A.M. "Sfânta Maria"); alţi aprox 200 de adolescenţi şi tineri din Bistriţa.

Proiect sprijinit financiar de Directia Judeteana pentru Tineret Bistrita Nasaud

* Proiectul  ”Agent 00EC0” – 4 mai – 20 decembrie 2010

 Domeniul: Protectia mediului

 Obiective:
a. Obiectiv general: cresterea nivelului de implicare a bistritenilor, in special a copiilor si tinerilor, in activitati de protectia mediului.
b. Obiective specifice:
   1. Cresterea nivelului de informare a bistritenilor privind problemele si solutiile de protectie a mediului;
   2. Dezvoltarea unor atitudini si comportamente eco-constiente (prin ajustarea consumului si reciclarea deseurilor) la nivelul grupului tinta;
   3. Valorificarea potentialului creativ al tinerilor si implicarea lor in activitati specifice de protectia mediului;
   4. Dezvoltarea spiritului si a culturii ecologice la nivelul grupului tinta si al comunitatii bistritene;
   5. Dezvoltarea parteneriatelor locale, cresterea vizibilitati initiativelor de protectia mediului si promovarea exemplelor de bune practici la nivel comunitar.
 
Beneficiari: peste 100 de liceeni şi studenţi din Bistriţa; 500 de copiii şi tinerii din municipiu şi localităţile componente; 30 de reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor judeţene şi locale cu rol in protecţia mediului, populaţia generală.

Parteneri in proiect: Asociatia Ascendent (initiator); Directia de Sanatate Publica; Agentia pentru Protectia Mediului; Asociatia Studentilor din UBB – Exensia Bistrita; Asociatia PROADO; Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog; Grupul Scolar Sanitar Bistrita.

Coordonator de proiect si date de contact: Corina Ernst; tel: 0756 756 202;
e-mail: ascendentbn@yahoo.com

Proiect co-finantat de Primaria Municipiului Bistrita

* Proiectul ”Tineri pe aceeaşi scenă” – 11 mai – 20 decembrie 2010

 Domeniul: Tineret

 Scop: cresterea calitatii vietii tinerilor apartinand unor grupuri vulnerabile din Bistrita.

 Obiective:
a. Obiectiv general: incluziunea sociala a tinerilor apartinand unor grupuri vulnerabile printr-un program de dezvoltare personala
b. Obiective specifice:
   1. Antrenarea unui grup de 50 de tineri apartinand unor grupuri vulnerabile in identificarea si rezolvarea problemelor prin dezvoltarea competentelor sociale si vocationale;
   2. Cresterea nivelului de cunoastere, interactiune si comunicare intre tinerii apartinand unor grupuri vulnerabile si ceilalti tineri din comunitatea bistriteana;
   3. Cresterea accesului grupului tinta la activitati de educatie nonformala si de petrecere a timpului liber intr-un mediu interactiv si multicultural;
   4. Cresterea nivelului de solidaritate fata de tinerii defavorizati, stimularea spiritului civic si a voluntariatului la nivel comunitar.

 Beneficiari: 70 de tineri cu vârste între 14 şi 35 de ani aparţinând unor grupuri vulnerabile (tineri cu dizabilităţi, boli cronice, romi); 30 de tineri voluntari ai instituţiilor şi organizaţiilor din Bistriţa; aprox. 500 de tineri din comunitate; 30 cadre didactice, alt personal educativ, medical şi de asistenţă socială, reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor locale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale a tinerilor, populaţia generală din Bistriţa.

Parteneri in proiect: Asociatia Ascendent (initiator); Directia de Sanatate Publica; Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului; Asociatia Nevazatorilor- Filiala Bistrita Nasaud; Asociatia Studentilor din Universitatea “Babes Bolyai”– Exensia Bistrita; Grupul Scolar Sanitar Bistrita; Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog.

Coordonator de proiect si date de contact: Marius Adrian Solcan; tel: 0743 928395;
e-mail: ascendentbn@yahoo.com

Proiect co-finantat de Primaria Municipiului Bistrita

* Proiectul  “4BsHive - collaborational green mapping across Europe”
(“Stupul de albine 4B”-
proiect colaborativ de cartografiere verde în Europa)2009-2011

  Proiectul este finantat pe o perioada de doi ani (2009-2011) de catre Uniunea Europeana prin intermediul Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP) – Programul Grundtvig Parteneriate.

Alaturi de alte trei organizatii din Bristol, Budapesta si Berlin, pe parcursul celor doi ani de desfasurare, se va pune în miscare un proces colaborativ de cartografiere verde în cadrul organizatiilor si între acestea, având ca obiective principale “cross-polenizarea” (schimbul de experienta) între cei patru parteneri.

Asociatia Ascendent va desfasura minim 24 de mobilitati în cele trei orase europene, va realiza activitati specifice de cartografiere verde (Green Map), implicând pe tot parcursul proiectului cel putin 16 cursanti adulti (adult learners).

Proiectul va folosi metode de predare informale si va angaja adultii într-un proces activ de învatare pentru a promova dezvoltarea durabila în mediul urban din cele 4 orase europene.

Proiectul este « agreat » de initiatoarea miscarii Green Map la nivel mondial, Wendy Brawer, implicata si in noul instrument Open Green Map (www.opengreenmap.org) si care va juca un rol important si în cadrul proiectului.

ARHIVA PROIECTE derulate in 2009

* Proiectul ”Lateral inseamna inainte ^ ” – 1 iunie -15 decembrie 2009

 Scop: Imbunatatirea nivelului de socializare al tinerilor din categoriile defavorizate si diminuarea discriminarii la nivel de scoala si comunitate.

Beneficiari: aprox. 100 de tineri apartinand unor grupuri defavorizate, 20 de tineri voluntari si alti aprox. 800 de tineri din Bistrita.

Parteneri in proiect: Inspectoratul Scolar Judetean – Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica; Directia de Sanatate Publica; Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Bistrita Nasaud.

Proiect co-finantat de Primaria Municipiului Bistrita

* PROIECTUL ”ECO-logic, ECO-nomic, ECO-dinamic” – 1 IUNIE -31 DECEMBRIE 2009

 Scop: Promovarea unui stil de viata ecologic, in echilibru cu natura si cu impact minim asupra mediului fizic si economico-social.

Beneficiari: 860 de copii si tineri din municipiul Bistrita si localitatile componente; 31 cadre didactice, alti aprox 300 adulti din Bistrita.

Parteneri in proiect: Asociatia Ascendent – initiator; Agentia pentru Protectia Mediului; Inspectoratul Scolar Judetean;  Directia de Sanatate Publica; Consiliul Judetean– Serviciul Salvamont.

Proiect co-finantat de Primaria Municipiului Bistrita

* PROIECTUL ”Educatie SECSuala prin voluntariat ASCENDENT” – 1 SEPTEMBRIE -25 NOIEMBRIE 2009

 Scop: Cresterea accesului tinerilor bistriteni la informare si educatie sexuala si contraceptiva, prin implicarea voluntarilor in actiuni tineri pentru tineri.

Beneficiari: 270 de tineri din Bistrita si 10 reprezentanti ai institutiilor si organizatiilor partenere.

 Beneficiari:: Aprox. 500 beneficiari directi si 1500 beneficiari indirecti (tineri din 10 unitati de invatamant din Bistrita, cadre didactice si reprezentanti ai ONG-urilor si institutiilor locale).

Parteneri in proiect: Asociatia Ascendent - initiator; Centrul Judetean de Planificare Familiala, Societatea de Educatie Contraceptiva si Sexuala –SECS- Filiala Bistrita Nasaud

Proiect sprijinit financiar de Directia pentru Tineret Bistrita Nasaud

ARHIVA PROIECTE derulate in 2008

* Proiectul ”Faci ce vrei şi ştii ce faci!” – 17 aprilie -31 decembrie 2008

 Scop: promovarea unui stil de viata sanatos si responsabil in randul tinerilor din municipiul Bistrita.

Beneficiari: aprox. 1500 de liceeni si elevi din scolile profesionale din Bistrita; aprox. 100 cadre didactice.

Parteneri in proiect: Asociatia Ascendent - initiator; Directia de Sanatate Publica; Inspectoratul Scolar Judetean; Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog; Asociatia SECS; Consiliul Local al Tinerilor, Centrul Comunitar pentru Tineret.

Proiect sprijinit de Primaria Municipiului Bistrita

* Proiectul “Trei pentru unu”  - 7 aprilie-15 decembrie 2008

 Obiectiv general: antrenarea bistritenilor, in special a copiilor si tinerilor, in activitati de protectia mediului si atragerea sectorului privat in

Beneficiari: aprox. 2500 de copii si tineri si aprox. 4000 de adulti din Bistrita (inclusiv reprezentanti ai institutiilor, organizatiilor neguvernamentale si ai mediului de afaceri din Bistrita)

Parteneri in proiect: Asociatia Ascendent - initiator; Directia de Sanatate Publica; Agentia pentru Protectia Mediului; Inspectoratul Scolar Judetean; Consiliul Local al Tinerilor; Centrul Comunitar pentru Tineret.

Proiect sprijinit de Primaria Municipiului Bistrita

Proiectul ”Voluntariat cu si pentru tinerii bistriteni” – 25 iulie – 25 noiembrie 2008

 Scop: promovarea voluntariatului in randul tinerilor bistriteni prin implicarea voluntarilor institutiilor si organizatiilor partenere.

Beneficiari: Aprox. 1500 tineri din 10 unitati de invatamant din Bistrita; aprox. 100 cadre didactice si reprezentanti ai ONG-urilor si institutiilor locale.

Parteneri in proiectt: Asociatia Ascendent - initiator; Directia de Sanatate Publica; Inspectoratul Scolar Judetean; Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog; Centrul Comunitar pentru Tineret; asociatia Pro Comunitatea, asociatia PROADO.

Proiect sprijinit de Directia pentru Tineret Bistrita Nasaud

Proiectul ”Eu stiu ce vreau!” – 26 martie – 26 iunie 2008

 Scop: Cresterea rezistentei la presiunea de grup privind fumatul si consumul de alcool si adoptarea unui comportament pozitiv, in conformitate cu propriile valori, in randul elevilor din Dumitrita si Budacu de Sus

Beneficiari: 60 de elevi din clasele a VII a si a VIIIa din Dumitrita si Budacu de Sus; alti 80 de tineri si cadre didactice din cele doua localitati

Parteneri in proiect: Asociatia Ascendent - initiator; Directia de Sanatate Publica; Scolile generale Dumitrita si Budacul de Sus; Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog, Crucea Rosie –filiala BN..

Proiect sprijinit de Directia pentru Tineret Bistrita Nasaud

Direcţionaţi 2% din impozitul pe anul 2018


IMAGINI DIN PROIECTE:


Proiect - Viaţa la 16 ani


Proiect - Viaţa la 16 ani


Proiect - Viaţa la 16 ani


Proiect - Viaţa la 16 ani


Proiect - Viaţa la 16 ani


Proiect - GO UP Campanie de consiliere


Proiect - GO UP Campanie de consiliere


Proiect - GO UP Campanie de consiliere


Proiect - GO UP Campanie de consiliere


Proiect - GO UP Campanie de consiliere


Proiect - Formula ASS


Proiect - Formula ASS


Proiect - Formula ASS


Proiect - Formula ASS


Proiect - Formula ASS


Proiect - Formula ASS


Proiect - Formula ASS


Proiect - Formula ASS


Proiect - Formula ASS


Proiect - Formula ASS


Proiect - Formula ASS


Proiect - Formula ASS


Proiect - Formula ASS


Proiect - Formula ASS


Proiect - Educaţie SECSuală


Proiect - Educaţie SECSuală


Proiect - Educaţie SECSuală


Proiect - Agent 00ECO


Proiect - Agent 00ECO


Proiect - Agent 00ECO


Proiect - Agent 00ECO


Proiect - Agent 00ECO


Proiect - Agent 00ECO


Proiect - Agent 00ECO


Proiect - Agent 00ECO


Proiect - Agent 00ECO


Proiect - Agent 00ECO


Proiect - Agent 00ECO


Proiect - Agent 00ECO

(c) 2008-2019 Ascendent-Bistriţa