ASOCIAŢIA


BISTRIŢA

Str. Ghinzii nr.178A
jud. Bistriţa-Năsăud
tel. 0744-603355
e-mail:ascendentbn@yahoo.com

DESPRE NOI

           Scopul asociaţiei: promovarea cetăţeniei active prin implicarea indivizilor şi grupurilor, în special a tinerilor, în programe de dezvoltare personală şi comunitară.

          Misiunea asociaţiei: de a contribui la dezvoltarea comunitară prin educaţie, dezvoltare personală şi profesională continuă şi promovarea voluntariatului la nivel comunitar.  

Obiectivele şi domeniile de interes ale asociaţiei:

- promovarea spiritului civic, a voluntariatului şi a muncii în beneficiul comunităţii;

- promovarea activă a drepturilor şi responsabilităţilor cetăţenilor, a responsabilităţii sociale şi a responsabilităţii sociale corporative;

- imputernicirea şi implicarea cetăţenilor, în special a tinerilor, în viaţa comunităţii;

- motivarea şi sprijinirea tinerilor în dobândirea şi dezvoltarea ablităţilor necesare afirmării şi valorificării potenţialului propriu;

- încurajarea persoanelor şi grupurilor, în special a celor vulnerabile/ defavorizate, să progreseze şi să atingă standarde mai bune de viaţă şi educaţie;

- creşterea accesului unor grupuri vulnerabile (copii, tineri, femei, romi, persoane cu dizabilităţi, persoane cu probleme de sănătate, populaţia din mediul rural, etc) la programe de educaţie, dezvoltare personală şi profesională;

- schimbarea atitudinii sociale faţă de persoanele vulnerabile/defavorizate, promovarea toleranţei, solidarităţii, diversităţii culturale şi a altor valorilor europene, în paralel cu diminuarea discriminării şi a prejudecăţilor;

- promovarea unei bune cunoaşteri şi înţelegeri a nevoilor, problemelor şi oportunităţilor din cadrul comunităţii şi din afara ei;

- promovarea valorilor pro natura, impulsionarea publicului de a participa la activităţi ecologice şi de a respecta măsurile de protecţie a mediului înconjurător;

- promovarea culturii sănătăţii şi a implicării indivizilor şi grupurilor în rezolvarea problemelor de sănătate publică;

- promovarea atitudinilor proactive şi a culturii antreprenoriale;

- promovarea activităţii specialiştilor din domeniul tineretului şi a schimburilor internaţionale în rândul tinerilor;

- acordarea de sprijin şi ajutor persoanelor defavorizate, în situaţii de dificultate.

 

          Tipuri de activităţi :

- mobilizarea cetăţenilor, în special a tinerilor, în acţiuni concrete la nivel comunitar;

- traininguri de dezvoltare a abilităţilor de viaţă, comunicare, negociere şi rezolvare a conflictelor, etc;

- medierea comunicării între liderii tinerilor şi reprezentanţii autorităţilor locale, a companiilor, societăţii civile şi mass-media;

- programe de educaţie non-formală, ca alternativă pozitivă de petrecere a timpului liber;

- tabere, conferinţe, seminarii, mese rotunde; facilitarea participării la evenimente de învăţare participativă;

- campanii de informare şi sensibilizare privind problemática unor grupuri defavorizate (tineri institutionalizaţi, populaţia roma, persoane cu dizabilităţi, persoane afectate de HIV/SIDA, vârstnici, alte categorii);

- manifestări şi schimburi interculturale, interetnice, etc;

- programe de informare, educaţie şi comunicare pentru schimbarea comportamentelor privind un stil de viaţă sănătos;

- activităţi educative interactive, jocuri şi concursuri tematice, activităţi sportive şi de cunoaştere şi protecţie a naturii;

- studii şi investigaţii la nivelul unor grupuri, comunităţi;

- schimburi de experienţă în rândul tinerilor voluntari;

- parteneriate şi colaborare cu instituţiile guvernamentale şi organizaţiile neguvernamentale locale, naţionale, europene sau internaţionale.

 

Direcţionaţi 2% din impozitul pe anul 2018

IMAGINI DIN PROIECTE:

 

 

 

 

(c) 2008-2019 Ascendent-Bistriţa